BIẾN TẦN

ENCODER

APOMAT

SENSO

Cảm biến hình ảnh autonics

Cảm biến hình ảnh Autonics

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Cảm biến tiệm cận autonics

Cảm biến PRA Series

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Cảm biến áp suất autonics

Sensor PSA/PSB Series

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Cảm biến tiệm cận autonics

Cảm biến PRW Series

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Cảm biến áp suất autonics

Sensor PSAN Series

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

PLC

HMI

VẬT TƯ - PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

Đầu cos chĩa phủ nhựa SV5.5-5, màu vàng

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

Nút nhấn ABN101

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

Cầu đấu HYT-2010

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

Đầu cos vòng phủ nhựa RV2-8, màu xanh

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

Nút nhấn ABN110S

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

HYBT-CH10

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

Nút nhấn AB1H-A1B

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

Đèn báo pha, nút ấn , cầu đấu,cos, thanh cài

HYBT-01

LIÊN HỆ
CHI TIẾT

TIN TỨC